ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване на търг в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 09-09-2014

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 09-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 08-09-2014

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев"

Документация за участие    |