ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Златоград (384-385)

Дата на публикуване на обявата: 12-10-2016

Заповеди №384-385 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1677, 1678.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Златоград (379)

Дата на публикуване на обявата: 10-10-2016

Заповед №379 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1676.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Златоград (356)

Дата на публикуване на обявата: 26-09-2016

Заповед №356 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1676, 1677, 1678.

Документация за участие    |