ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Златоград (198)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповед №198 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1622.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Златоград (199)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповед №199 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1624.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Златоград (191-192)

Дата на публикуване на обявата: 30-05-2016

Заповеди №191-192 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1621, 1623.

Документация за участие    |