ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДГС Златоград (11825)


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgszlatograd/root/index.php on line 124
Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Обявление относно сключване на договори за добив за пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Златоград (441)

Дата на публикуване на обявата: 14-11-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС Златоград" от обект № 3

Документация за участие    |