ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Златоград(506)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Златоград(507)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Златоград(508)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2014

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |