ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Златоград(14)

Дата на публикуване на обявата: 16-01-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Златоград(13)

Дата на публикуване на обявата: 16-01-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Златоград(15)

Дата на публикуване на обявата: 16-01-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |