ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Златоград (37)

Дата на публикуване на обявата: 26-01-2016

Заповед №37 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект №1621-1

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Златоград (38)

Дата на публикуване на обявата: 26-01-2016

Заповед №38 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1621

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Златоград (6)

Дата на публикуване на обявата: 08-01-2016

Заповед №6 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1621

Документация за участие    |