ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Златоград(59)

Дата на публикуване на обявата: 25-02-2015

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Прекратяване на конкурси в ДГС Златоград(заповеди 44,45)

Дата на публикуване на обявата: 05-02-2015

Прекратяване на конкурси

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Златоград(39,40)

Дата на публикуване на обявата: 02-02-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |