ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Златоград (168)

Дата на публикуване на обявата: 13-05-2016

Заповед №168 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1621, 1622, 1623, 1624.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2016

Допълнение към Обявление с №1254/20.04.2016 г. на ДГС Златоград за сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |