ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Дърва за огрев - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2015

Oпределени количества дърва за огрев както и цени за продажба, които ще се предоставят на местното население.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 11-06-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 11-05-2015

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |