ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 11-06-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 11-05-2015

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2015

във връзка с усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природното бедствие през м. март 2015 г.

Документация за участие    |