ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2016

Допълнение към Обявление с №1254/20.04.2016 г. на ДГС Златоград за сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 20-04-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Седмица на гората - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2016

В периода от 4 до 10 април 2016 година се проведе традиционната Седмица на гората, Тази година тя стартира под мотото „Подобри гората”. Служители от Държавно горско стопанство гр. Златоград съвместно със служители от общинска администрация, посадиха дръвчета от видовете шестил и кестен. Дръвчетата бяха засадени на ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Беловидово”, в зелените площи срещу Банка ДСК, ул. „Ахрида” до Спортна площадка „Червено игрище”, на Стадион Златоград, ул. „България” – Многофункционална спортна площадка „Кадиев врис”. Посадъчният материал е предоставен от Държавно горско стопанство гр. Златоград. Община Златоград има богата зелена система, която освен да се стопанисва добре, е необходимо непрекъснато да се допълва и обогатява. Събития като това показват колко е важно да се остави едно добро „зелено” наследство за децата ни.

Документация за участие    |