ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.

e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 23-11-2015

Заповед №461 за определяне на изпълнител на дейността "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП ДГС "Златоград"" - Обект №3

Документация за участие    |    


Съобщение - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |