ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Златоград


Контакти :

ТП „ДГС Златоград",
гр.Златоград
пк. 4980
ул. Г.С. Раковски № 4
общ. Златоград
обл.Смолян.
Тел./факс 0886334840
e-mail:
dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване на търг с тайно наддаване - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 27-03-2015

Относно обект № 1517

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 27-03-2015

Относно обект № 1513

Документация за участие    |    


Заповеди за класиране на търг с тайно наддаване за продажба ба добита дървесина - ДГС Златоград

Дата на публикуване на обявата: 24-03-2015

Обекти № 1513, 1514, 1518

Документация за участие    |